Styrelsen

Ordförande:Ronny Camberving
Kassör: Matz "Ludde" Lundell 
Sekreterare: Marina Erlandsson (Carina kommer att hjälpa till)
Suppleant: Ewa Lundqvist
Suppleant: Susanna Söderberg

För att ansöka om husvagnsplats på Rullebo skickar man ett personligt Brev och läkarintyg till:
Stora Sköndal Riksbyggen Birgitta Dybring Efraim Dahlins väg 1 128 64 SKÖNDAL
Vi önskar att du/ni som hyr platsen med en funktionsnedsättning kommer att delta på våra aktiviteter. Rullebo camping är en förening.